หมวดหมู่: โปรแกรมออกแบบวงจร

Electronics Workbench 5.12 โปรแกรมจำลองการทำงานของวงจรไฟฟ้า

  Electronics Workbench คือ โปรแกรมจำลองการทำงานของวงจรไฟฟ้า ออกแบบวงจรที่ดีขึ้นในเวลาที่น้อยลง

Proteus 8.6 Professional [Full+คู่มือภาษาไทย] โปรแกรมออกแบบวงจรอิเล็ก

Proteus ช่วยให้คุณสามารถออกแบบทดสอบและจัดวาง PCBs แบบมืออาชีพได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ด้วยรูปแบบของ