หมวดหมู่: ตรวจสอบข้อมูลระบบ Hardware/Software

WinPE 10-8 Sergei Strelec (x86/x64) แผ่นบูตสารพัดประโยชน์

WinPE 10-8 Sergei Strelec คือ Boot ดิสก์ Boot USB คล้ายๆ Hiren’s Boot USB ในระบบ Windows 10 แล

Memtest86 Pro 7.4 [ISO+USB] โปรแกรมเช็คแรมเสียแบบละเอียด

PassMark’s MemTest86 คือ ซอฟต์แวร์เช็คแรมเสีย เคยสงไสไหม ram เสียดูยังไง โปรแกรมนี้สามารถทดสอบ

CPUID CPU-Z 1.79.1 [ฟรีล่าสุดลิ้งตรง] ตรวจสอบข้อมูล CPU

CPU-Z คือ โปรแกรมดูข้อมูลระบบ CPU ฟรีแวร์สำหรับการตรวจสอบและการประยุกต์ใช้งานสำหรับ Microsoft Window