หมวดหมู่: ตรวจสอบข้อมูลระบบ Hardware/Software

CPUID CPU-Z 1.79.1 [ฟรีล่าสุดลิ้งตรง] ตรวจสอบข้อมูล CPU

CPU-Z คือ โปรแกรมดูข้อมูลระบบ CPU ฟรีแวร์สำหรับการตรวจสอบและการประยุกต์ใช้งานสำหรับ Microsoft Window