หมวดหมู่: ตรวจสอบข้อมูลระบบ Hardware/Software

Memtest86 Pro 7.4 [ISO+USB] โปรแกรมเช็คแรมเสียแบบละเอียด

PassMark’s MemTest86 คือ ซอฟต์แวร์เช็คแรมเสีย เคยสงไสไหม ram เสียดูยังไง โปรแกรมนี้สามารถทดสอบ

CPUID CPU-Z 1.79.1 [ฟรีล่าสุดลิ้งตรง] ตรวจสอบข้อมูล CPU

CPU-Z คือ โปรแกรมดูข้อมูลระบบ CPU ฟรีแวร์สำหรับการตรวจสอบและการประยุกต์ใช้งานสำหรับ Microsoft Window