หมวดหมู่: โปรแกรมจำลองระบบ

VMware Workstation Pro 14.0 [Full] โปรแกรมจำลองระบบปฏิบัติการ

VMware Workstation คือ โปรแกรมจำลองระบบปฏิบัติการที่ใช้สำหรับคอมพิวเตอร์ x86 และ x64 เพื่อเรียกใช้ระ

Bluestacks [ติดตั้งแบบออฟไลน์] โปรแกรม Android Emulator สำหรับ PC

BlueStacks คือ โปรแกรม Android Emulator สำหรับ PC โปรแกรมแอนดรอยด์บน Windows โปรแกรมในซอฟต์แวร์คอมพิ