หมวดหมู่: โปรแกรมสามัญประจำตัวช่าง

WinPE 10-8 Sergei Strelec (x86/x64) แผ่นบูตสารพัดประโยชน์

WinPE 10-8 Sergei Strelec คือ Boot ดิสก์ Boot USB คล้ายๆ Hiren’s Boot USB ในระบบ Windows 10 แล

Memtest86 Pro 7.4 [ISO+USB] โปรแกรมเช็คแรมเสียแบบละเอียด

PassMark’s MemTest86 คือ ซอฟต์แวร์เช็คแรมเสีย เคยสงไสไหม ram เสียดูยังไง โปรแกรมนี้สามารถทดสอบ

AdwCleaner [ฟรี] โปรแกรมกำจัดโฆษณา(Anti adware)

AdwCleaner คือ เครื่องมือกำจัดฟรีสำหรับ: แอดแวร์ (ซอฟต์แวร์โฆษณา) PUP / LPI (โปรแกรมที่อาจไม่เป็นที่