วิธีดูไฟล์หรือที่ที่เราติดตั้งโปรแกรม

เคยสงใสไหมว่าโปรแกรมที่ติดตั้งไฟล์ไปอยู่ไหนวันนี้จะมาสอนว่ามันดูกันยังไง

1.คลิกขวาที่ Icon โปรแกรมที่ต้องการทราบว่าที่เราติดตั้งโปรแกรมนั้นอยู่ที่ไหน

วิธีดูไฟล์หรือที่ที่เราติดตั้งโปรแกรม

วิธีดูไฟล์หรือที่ที่เราติดตั้งโปรแกรม

2.เลือก Open file location

วิธีดูไฟล์หรือที่ที่เราติดตั้งโปรแกรม

วิธีดูไฟล์หรือที่ที่เราติดตั้งโปรแกรม

3.เราก็จะมาถึงส่วนของไฟล์ที่เราติดตั้งโปรแกรมแล้ว

ปล. สังเกตุที่อยู่ไฟล์ 32bit กับ 64bit อาจแตกต่างกันบางโปรแกรมเพราะฉน้้นสังเกตุให้ดี