Nero 2017 Platinum 18.0.08500 [Full] ไรท์แผ่น DVD ไรท์ Blu-ray เมนูไทย

Nero 2017 MediaHome Platinum Standard คือ ภาพยนตร์ที่ชื่นชอบหรือเพลงฮิต ด้วย Nero MediaHome คุณสามารถควบคุมชีวิตดิจิตอลของคุณ ไม่ว่าจะเป็นเพลง, รูปภาพ, วิดีโอ, เสียง CD หรือ DVD-Video ™และไม่ว่าในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ: Nero MediaHome เป็นศูนย์สื่อสากลสำหรับการเก็บข้อมูลการจัดสร้างและเล่นไฟล์ของคุณ

Nero 2017 Platinum

Nero 2017 Platinum