Stardock Windowblinds 10 [Full Crack] โปรแกรมปรับแต่งหน้าต่าง Windows ให้น่าใช้

Stardock Windowblinds คือ โปรแกรมปรับแต่งแถบบาร์ เช่น Taskbar หน้าต่างการใช้งาน ง่ายต่อการใช้งานโปรแกรมการกำหนดค่าอินเตอร์เฟซผู้ใช้ตามแบบกราฟิกของ Windows ดาวน์โหลด Stardock WindowBlinds หลังจากที่เริ่มต้นคุณสามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์ของหน้าต่างและปุ่มเปลี่ยนไอคอนและองค์ประกอบกราฟิกอื่น ๆ ทั้งหมด คุณสามารถเปลี่ยนความโปร่งใสของหน้าต่างหลักและปรับเลื่อนและคุณยังสามารถสร้างรูปแบบของคุณเองและแก้ไขมันได้

Stardock Windowblinds

Stardock Windowblinds

ดาวน์โหลดวิธีติดตั้ง
  1. ติดตั้งโปรแกรม
  2. ปิดการใช้งานบริการ “Stardock WindowBlinds”
  3. เปลี่ยนการเริ่มต้นระบบจาก “Automatic” ไปเป็น “Disabled”.
  4. รีคอมพิวเตอร์ของคุณ
  5. ใช้งาน Patch
  6. เปิดใช้บริการอีกครั้งและเปลี่ยนกลับเป็น “Automatic”.